Uzgaidiet

Valmieras tehnikums

Kontaktpersonas
  • Mairita Šperliņa-Priedīte | 20272172 | mairita@valmierastehnikums.lv |
Mācību programmas (6)
Automatizētā projektēšana
Profesionālās pilnveides programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

54,00 €
Gaļas produktu ražošana (Gaļas produktu izgatavotājs)
Profesionālās tālākizglītības programma

Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība

35,70 €
Grāmatvedības kārtošana
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €
Telemehānika un loģistika (Loģistikas darbinieks)
Profesionālās tālākizglītības programma

Transports un loģistika

61,00 €