Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Liepājas Universitāte

Kontaktpersonas
 • Ieva Lika | 28777311 | ieva.lika@liepu.lv |
Mācību programmas (9)

Animācija:

 • Animācijas vēsture - 2 stundas;
 • Animācijas veidi un tehnikas - 74 stundas;
 • Interaktivitāte - 16 stundas;
 • 2D datoranimācija - 68 stundas.
Studiju modulis

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

72,00 €
Pieteikties

Automatizētās projektēšanas sistēmas

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Datu apstrādes sistēmas

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Ekonomikas statistika

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Programmatūras izstrāde un uzturēšana (Programmatūras testēšana, Programmatūras projekti un datu kvalitāte)

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Programmatūras projektu un datu kvalitāte/ Datu bāzu tehnoloģijas I

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Spēle un interaktivitāte mākslā:

 • Interaktivitāte kā mākslas prakse - 80 stundas;
 • Spēle kultūrvides un mākslas kontekstā- 80 stundas.
Studiju modulis

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

72,00 €
Pieteikties