Uzgaidiet

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Kontaktpersonas
  • Iveta Lūse (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv |
  • Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv |
Mācību programmas (22)
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Klientu apkalpošanas speciālists)
Profesionālās tālākizglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

61,00 €
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)
Profesionālās tālākizglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Digitālās prasmes (neklātiene, ar priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Digitālās prasmes (neklātiene, bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Dokumentu un arhīva pārvaldība (neklātiene, bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Dokumentu un arhīvu pārvaldība (bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Grāmatvedība (ar priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Grāmatvedība (bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €