Uzgaidiet

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Kontaktpersonas
  • Skaidrīte Bukbārde | 63012157 | skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv |
Mācību programmas (1)
Grāmatvedības uzskaites pamati
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €