Uzgaidiet

SIA MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC

Kontaktpersonas
  • SABĪNE TRUMSIŅA | 20248447 | sabine.trumsina@abc.edu.lv |
Mācību programmas (6)
Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €
Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG))
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €
Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG))
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €
Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA))
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €
Projektu vadība
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Projektu vadība (bez priekšzināšanām)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €