Uzgaidiet

SIA Dialogs AB Mācību centrs

Kontaktpersonas
  • Ingrīda Abricka | 20484484 | ingrida.abricka@dialogs-ab.lv |
Mācību programmas (10)
Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Digitālais mārketings
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €
Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām) komercdarbībā nodarbinātajiem
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Grāmatvedības un finanšu vadības pamati
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Java programmēšanas pamati
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
JavaScript programmēšanas pamati
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Mazā biznesa organizēšana
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Personas datu aizsardzība un IT drošība
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Projektu vadība
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €