Uzgaidiet

Ogres tehnikums

Kontaktpersonas
  • Baiba Liepiņa | 29996675 | Baiba.liepina@ovt.lv | http://www.ovt.lv/
Mācību programmas (19)
Kokizstrādājumu izgatavošana (Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators)
Profesionālās tālākizglītības programma

Kokrūpniecība

87,23 €
Kokizstrādājumu izgatavošana (Mēbeļu galdnieks)
Profesionālās tālākizglītības programma

Kokrūpniecība

87,23 €
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

48,40 €
Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība
Profesionālās pilnveides programma

Kokrūpniecība

53,20 €
Meža darbi un tehnika (Mežsaimniecības tehniķis)
Profesionālās tālākizglītības programma

Kokrūpniecība

81,13 €
36,00 €
36,00 €
Piena produktu ražošana (Piena un piena produktu ražošanas tehniķis)
Profesionālās tālākizglītības programma

Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība

72,59 €