Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums

Kontaktpersonas
 • Andra Zenčaka | 27260001 | andra.zencaka@rvt.lv |
 • Guntars Loba | 29900001 | Guntars.Loba@rvt.lv |
Mācību programmas (3)

AutoCad (kokizstrādājumu izgatavošanā)

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

57,20 €
Pieteikties

AutoCad (metālapstrāde)

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

54,00 €
Pieteikties

Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Pieteikties