Uzgaidiet

Mācību centrs "BUTS"

67221736
LĀČPLĒŠA IELA 125, RĪGA, LV-1003
buts@buts.lv
Kontaktpersonas
  • Helena Kosakovska | 27841909 | izaugsme@buts.lv |
  • Sintija Kalniņa | 22015707 | talmaciba@buts.lv |
  • Ausma Grīnfelde | 28606877 | komercdarbiba@buts.lv |
  • Ivita Puriņa | 27898039 | jelgava@buts.lv |
Mācību programmas (11)

Agile projektu vadība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Profesionālās tālākizglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

78,05 €

Digitālā biroja darba vadība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

Digitālais mārketings

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

Digitālas prasmes personālvadībā

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

E-Biznesa procesu vadība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām)

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināsanām)

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €

Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

40,00 €