Uzgaidiet

SIA FIBRA, Mācību centrs FIBRA

Kontaktpersonas
  • Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv |
Mācību programmas (19)
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)
Profesionālās tālākizglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Biznesa uzsākšana
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Datormācība
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Dokumentu un arhīva pārvaldība
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Ēdināšanas pakalpojumi (Pavāra palīgs)
Profesionālās tālākizglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms

35,70 €
Ēdināšanas pakalpojumi (Pavārs)
Profesionālās tālākizglītības programma

Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms

72,59 €
Grāmatvedības pamati
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €
Koka izstrādājumu izgatavošana (Būvizstrādājumu galdnieks)
Profesionālās tālākizglītības programma

Kokrūpniecība

87,23 €
Kokizstrādājumu izgatavošana (Mēbeļu galdnieks)
Profesionālās tālākizglītības programma

Kokrūpniecība

87,23 €
Komerczinības (Mazumtirdzniecības komercdarbinieks)
Profesionālās tālākizglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

61,00 €