Uzgaidiet

Mācību centrs "FIBRA"

28817083, 29140373
ATBRĪVOŠANAS ALEJA 94A, RĒZEKNE, LV-4601
fibra@inbox.lv
Kontaktpersonas
  • Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv |
Mācību programmas (12)

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (daļēji klātienē) (Lietvedis)

Profesionālās tālākizglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG))

Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €

Grāmatvedības pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €

Mazā biznesa organizēšana

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €

Metālapstrāde (daļēji klātienē) (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €

Metālapstrāde (daļēji klātienē) (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG))

Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €

Metālapstrāde (daļēji klātienē) (Rokas lokmetinātājs (MMA))

Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

87,00 €

Preču pārvadājumu organizēšana

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Transports un loģistika

40,00 €