Uzgaidiet

SIA Eiropas Tālmācības centrs, tās struktūrvienība Eiropas Tālmācības vidusskola

Kontaktpersonas
  • Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv | www.eiropasskola.lv
Mācību programmas (2)
Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai
Profesionālās pilnveides programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

51,20 €
Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā
Profesionālās pilnveides programma

Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

40,00 €