Uzgaidiet

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Mācību programmas (26)
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Komandas darba vadīšanas ABC(ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Komandas darba vadīšanas ABC(bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Produkta veidošana un pārdošana (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €