Uzgaidiet

"Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Mācību programmas (26)
Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati(ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Digitālās prasmes darba vajadzībām (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Digitālās prasmes darba vajadzībām(ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Dizaina domāšana uzņēmējiem (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (bez priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (ar priekšzināšanām)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €