Uzgaidiet

AS Transporta un sakaru institūts

Mācību programmas (5)
Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

27,00 €
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

17,10 €
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €