Uzgaidiet

Mācību centrs FIBRA

Mācību programmas (28)
Angļu valoda elektroenerģētikas nozarē strādājošajiem (60 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

27,00 €
Angļu valoda mehānikas nozarē strādājošajiem (80 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Autotransports
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

164,70 €
Autotransports
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

164,70 €
Autotransports
Profesionālās tālākizglītības programma

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

108,00 €
Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati (80 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Digitālās prasmes darba vajadzībām (40 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (40 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (24 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

10,80 €
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (36 st.)
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

16,20 €