Uzgaidiet

Biedrība Izglītības konsultatīvais centrs AVA Pieaugušo neformālās izglītības iestāde IKCAVA

Mācību programmas (18)
Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana
Neformālās izglītības programma

Enerģētika

36,00 €
Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Neformālās izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Digitālais mārketings
Neformālās izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Digitālās prasmes darba vajadzībām
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
Neformālās izglītības programma

Būvniecība

36,00 €
Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati
Neformālās izglītības programma

Būvniecība

36,00 €
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža
Neformālās izglītības programma

Enerģētika

36,00 €