Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Daugavpils Universitāte

Kontaktpersonas
 • Inese Valtere | 26118552 | inese.valtere@du.lv |
 • Solvita Rubiķe | 26919289 | solvita.rubike@gmail.com |
Mācību programmas (5)

Datorgrafika un animācija

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Digitālais mārketings

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

18,00 €
Pieteikties

Grāmatvedība II: IT grāmatvedība

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Multimedijas

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties

Programmēšanas valoda C#

Studiju kurss

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

36,00 €
Pieteikties