Uzgaidiet

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Mācību programmas (8)
Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Neformālās izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

16,20 €
DIGITĀLĀS PRASMES DARBA VAJADZĪBĀM
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Efektīva komandas vadīšana
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

36,00 €
FINANŠU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA PIEAUGUŠAJIEM
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

18,00 €
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

16,20 €
KIBERDROŠĪBA
Neformālās izglītības programma

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

13,50 €
Produktu veidošana un pārdošana
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

20,70 €
Saziņa 21.gadsimtā - digitāli kompetents pilsonis
Neformālās izglītības programma

Mūžizglītības kompetences

32,40 €