Uzgaidiet

Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatiemaņas būvniecībā
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Būvdarbu veikšanas secība. Būvniecības darbu veidi.Būvniecības un remonta darbu secība. Materiālu un būvdarbu apjoma noteikšana. Kalkulatoru un citu palīgierīču (Excel) izmantošana matemātisku uzdevumu risināšanā. Procentu aprēķināšana. Laukuma, tilpuma aprēķināšana. Materiālu patēriņa aprēķins. Būvprojekta rasējumi un tāmes. Būvniecības rasējuma saturs un tā nozīme. Būvniecības tāmes sastāvs. Nodokļi un budžets būvniecībā. Būvdarbu izmaksās iekļautie nodokļu veidi. Saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi. Vienkāršota budžeta plānošana un izveide. Līguma veidi būvniecībā. Darba līgumi. Uzņēmuma līgumi. Pakalpojuma līgums. Preču pirkšanas/ pārdošanas līgumi. Darbs ar biroja tehniku. Biroja tehnikas, inventāra veidi un to lietošana uzņēmumā. Datorprogrammu lietošanas pamati (Word, Excel). Būvdarbu vides risku faktoru ietekme uz cilvēka veselību/ darba drošība. Vides riski būvobjektā. Minimālās prasības darba drošībai. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ