Uzgaidiet

Dizaina domāšana uzņēmējiem (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Izpratne par savu darbības jomu un vēlme attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabot esošos.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads. Dizaina domāšanas vēsture un teorija. Piemēri un iedvesmas avoti, izmantošanas jomas. Kas ir dizaina domāšanas attieksme, ko pieņemt/pārņemt caur dizaina projektu dažādās tā stadijās. Lietotāja identificēšana, lietotāja profils. Izpētes instrumenti, novērošanas metodes, intervēšanas metodes. Ievads dizaina izpētes metodēs. Definē un iedziļinies SVID analīze sava produkta vai pakalpojuma kontekstā. Sava produkta/pakalpojuma lietotāja scenārija radīšana un vizualizēšana. Sava definētā izaicinājuma un apgalvojuma uzrakstīšana. Mērķa grupas izveide izpētes veikšanai. Iesaistīto pušu un ekosistēmu kartēšana. Idejo un radi. Iepazīstināšana ar prāta vētras (brainstorm) metodi un tās efektīvu lietošanu. Zīmēšana kā idejošanas tehnika. Lomu spēle kā idejošanas tehnika. Nākotnes paredzēšana kā idejošanas tehnika. Ideju atlase un testēšana. Atgriezeniskās saites iegūšanas tehnika par savu ideju/izaicinājumu. Prototipē un testē. Ātrā prototipēšana kā prototipēšanas metode, tās mērķis. Kritikas uzņemšanas un izmantošanas prasmes (fleksiblās prasmes). Pilotprojekta izveide. Plāna izstrāde (risinājuma pakāpeniskai ieviešanai). Sava risinājuma ieviešanai nepieciešamās komandas izveide (paredzot, kādi papildu speciālisti jāiesaista). Projekta komunikācija ar jaunajiem komandas dalībniekiem, savstarpējas sapratnes veicināšana. Modifikāciju, adaptācijas (pielāgošanās) iespēju saglabāšana ieviešanas procesā ar atgriezeniskās saites palīdzību. Komunicē. Attīstīt izpratni, kas neparedzēts var notikt ar projektu, un iegūt skaidru vīziju par potenciālajām problēmām un kā to radītās sekas var tikt jau iepriekš paredzētas. Praktizēt un apgūt pozitīvas reakcijas uz saņemto kritiku, apgūt prasmi izmantot gūto kritiku savā labā. Prezentācijas tehnikas pamati. Sava uzņēmuma stāsta izveide un stāstīšanas pamatnosacījumi.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ