Uzgaidiet

Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pieredze būvniecības jomā un vēlme pilnveidot savas profesionālās iemaņas.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Būvniecības darbu veikšanas secība. Būvniecības darbu veidi. Būvniecības darbu secība. Būvniecības darbu veikšanas tehnoloģija. Būvmateriālu veidi un īpašības. Būvmateriālu iestrādāšanas nosacījumi. Remonta darbos izmantojamie instrumenti. Būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu daudzuma aprēķināšana. Būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu aprēķins, izmantojot MS Excel iespējas. Materiālu pārtēriņa un materiāla rezerves aprēķins. Laukuma, tilpuma aprēķināšana. Būvprojekta rasējumi. Būvniecības rasējuma izstrādes principi. Būvniecības rasējuma saturs. Būvniecības darbu tāmes. Būvniecības darbu tāmes sastāvs. Būvniecības darbu tāmes sastādīšana. Būvniecības darbu izpildes termiņa plānošana. Būvniecības darbu kalendārā plāna sastādīšanas principi. Būvniecības darbu kalendārā plāna sastādīšana MS Excel vidē. Darba drošība. Vides riski būvobjektā. Darba drošības prasības būvobjektā. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ