Uzgaidiet

Komandas darba vadīšanas ABC(bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība / darba pieredze uzņēmumā.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Pašvērtēšanas process. Pašvērtējuma būtība un nozīme. Pašvērtējumskā izziņas process, kā personības kritērijs. Pašcieņa un pašvērtējums. Savu vadības un organizatorisko prasmju novērtēāana. Organizatorisko dotību apzināšana. Komandas veidošana. Komandas veidošanas pamatojums, veidi un veidošanas posmi. Veiksmīgas komandas izveides priekšnosacījumi. Komunikācija un lomu sadale komandā. Komandas vadītājs. Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija. Plānošanas veidi, metodes un informatīvais nodrošinājums. Komandas mērķi, to izpratne un sasniegšanas stratēģijas izstrāde. Organizēšanas funkcija. Komunikācija un informācija komandā. Komandas vadīšana. Vadības prasmes. Vadīšanas metodes un stili. Vadītāja loma. Psiholoģiskais klimats komandā. Sadarbības modeļi. Lomas komandā. Lēmumu pieņemšana. Lēmumu klasifikācija, pieņemšanas veidi, ietekmējošie faktori un pieņemšana komandā. Komandas vadības riski, to analīze. Stresa vadības pamatprasmes. Informācijas parite. Informācijas saņemšanas un aprites veidi, analīze, viedokļa formulēšana. Sanāksmju organizēšana.Sanāksmes plānošana, organizēšana un vadīšana. Sanāksmes efektivitātes rādītāji. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ