Uzgaidiet

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (ar priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus patstāvīgi un komandā; ir iepriekšgūta izglītība ekonomikā vai komercdarbībā
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ekonomika un ekonomiskās sistēmas. Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji. Uzņēmējdarbības uzsākšana un nozīme ekonomikā. Uzņēmuma organizatoriskā darbība. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas. Lēmumu pieņemšana un veiksmīga komunikācija. Preču un pakalpojumu piedāvājumu kritiska izvērtēšana. Mārketinga un tirgus izpētes nozīme veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji. Naudas plūsma. Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ