Uzgaidiet

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus patstāvīgi un komandā.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ekonomika un ekonomiskās sistēmas. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas. Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji. Uzņēmējdarbības uzsākšana. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas. Komersanta dibināšanas dokumenti un reģistrēšanas kārtība. Uzņēmuma organizatoriskā darbība. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas. Lēmumu pieņemšana un komunikācija. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana. Preču un pakalpojumu iepirkšana. Cenu aptauju organizēšana. Ārpakalpojumi. Mārketings un tirgus izpēte. Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums. Informācijas iegūšanas avoti un līdzekļi. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija. Izmaksas un to klasifikācija. Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji. Naudas plūsma. Peļņas vai zaudējuma aprēķins. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ