Uzgaidiet

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Iegūta pamatizglītība.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ilgtspējas jēdziens, tās nodrošināšanas nozīmīgums apkārtējās vides saglabāšanā. Resursu ilgtspējīga izmantošana. Uzņēmuma resursi, to iedalījums un ilgtspējīga pārvaldība. Ierīču, produktu efektīva izmantošana. Kalpošanas ilguma pagarināšana. Uzturēšana un atjaunošana. Atkārtota izmantošana.Materiālu racionāla izmantošana. Materiālu atkārtota izmantošana. Materiālu otrreizēja pārstrāde un aizvietošana ar videi draudzīgiem produktiem. Videi draudzīgu produktu marķējumi. Ekomarķējumu būtība. Populārāko ekomarķējumu skaidrojums. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ