Uzgaidiet

Produkta veidošana un pārdošana (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Izpratne par darbības jomu un priekšstats par produktu, kas tiks pārdots
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Produkta (preces/ pakalpojuma) veidošana. Produkta definēšana. Produkta veidošanas pamatprincipi. Produkta veidojošo elementu noteikšana un pielietošana. Nozares resursu noteikšana, to izmantošana produkta veidošanā. LR likumdošana saistībā ar produkta veidošanu un pārdošanu. Produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija. Izmaksu noteikšana un klasifikācija. Pašizmaksas aprēķināšana un pārdošanas cenas noteikšana. Piedāvājuma veidošana. Produkta izstrādes pamatprincipi, produkta dzīves cikls. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru noteikšana. Produkta unikalitāte un ilgtspējība. Papildu produktu noteikšana. Konkurentu noteikšana nozarē. Produkta prezentācija. Informatīva apraksta izveide. Produkta apraksta vizuālais noformējums (un iesaiņojums). Stāstījums par produktu. Produkta demonstrējums. Produkta pārdošana un klienta apkalpošana. Klientu vajadzības un motivācija. Pārdošanas kanāli, to pielietošanas iespējas. Pārdošanas metodes un pārdevēja prasmes. Apkalpošanas cikls (sagaidīšana, apkalpošana, atvadīšanās). Ilgtspējīgu attiecību veidošana ar klientiem. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ