Uzgaidiet

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (bez priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatprasmes darbam ar datoru.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Nauda un darījumi. Nauda, tās veidi un funkcijas. Ārvalstu valūtas un norēķini ārzemēs.Maksājumi un pirkumi. Cenas un inflācija. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, kredīti un parādi. Ienākumi, to gūšanas veidi un nodokļu nomaksas aspekti. Privātais budžets. Uzkrājumu veidošanas pamati. Kredīti, to būtība un veidi (Patēriņa kredīti: overdrafts, kredītkarte un kredītlīnija, patēriņa kredīts, studiju kredīts; Autolīzings: finanšu un operatīvais; Hipotekārais kredīts: būtība, papildu izdevumi, kam pievēršama uzmanība). Finanšu darījumu līgumi. Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi. Ekonomiskās situācijas izmaiņas, loma un ietekme. Patērētāju tiesības un pakalpojumu drošība. Nodokļi un sabiedriskie izdevumi. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma. Sociālās apdrošināšanas sistēmas finansēšana. Sociālās apdrošināšanas pabalsti. Pensiju sistēma. Riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu). Riski un attieksme pret tiem. Apdrošināšanās darbošanās principi. Apdrošināšanas veidi. Polises cenas noteikšana. Nodokļu atvieglojumi. Fizisko personu maksātnespēja. Fizisko personu maksātnespējas un bankrotēšanas procesa būtība Latvijā. Maksātnespējas iestāšanās situācija. Kritiskā domāšana. Kritiskās domāšanas pamatprasmes: analītiskums, spēja interpretēt, spēja izvērtēt, spriestspēja, radoša domāšana, problēmu risināšana. Analīzes veikšana (piemēram: sadalīt veselo sastāvdaļās, konstatēt mijsakarību, noteikt veselā uzbūves principus, korelēt/saistīt vienu ar kaut ko citu, salīdzināt). Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana. Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai. Informācijas avotu grupas, plūsmas un uzticamība. Fakti un viedokļi. Privāta un publiska informācija. Daudzas un neskaidras, patiesas un nepatiesas identitātes. Viltus ziņas un to atpazīšana. Viltus ziņas: galvenās pazīmes to atpazīšanai. Viltus ziņu veidošana un izplatīšana. Viltus ziņu izplatības un ietekmes mazināšana. Drošība internetā un viedokļa izteikšana. Pamatpasākumi savu ierīču aizsardzībai. Pamatpasākumi savu datu aizsardzībai (lietotājvārdi un paroles). Privātās informācijas neizpaušana internetā. Viedokļa izteikšana/diskusijas. Noslēguma pārbaudījums.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 15
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Egils Ķergalvis (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ