Uzgaidiet

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA"
Norises vieta
  • Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 64
Mācību cena, €
288.00
Līdzmaksājums, €
28,80
Prasības iepriekšējai izglītībai Mācību programmas ietvaros tiks apgūtas padziļinātas zināšanas un prasmes datu analīzē un pārskatu sagatavošanā ar MS Excel - mācību dalībniekiem ir nepieciešamas datorlietošanas pamata prasmes un MS Excel pamatzināšanas (tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā).
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Programmas mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:
• datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;
• apjomīgu datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā;
• aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;
• darbgrāmatas aizsardzības norādīšanā, koplietošanā un izmaiņu apstrādē.
Kopējais programmas mācību stundu skaits – 64h (32h klātiene; 32h tālmācība)
Programmas pasniedzēji ar pieredzi finanšu sektorā, balstoties uz Jūsu MS Excel pamata prasmēm, sniegs nepieciešamo atbalstu, lai arī Jūs varētu veikt aprēķinus datu tabulās, datu analīzi un pārskatu veidošanu apjomīgu datu attēlošanai.
SIA “Baltijas Datoru akadēmija” ir Microsoft autorizēts mācību centrs.
Mērķauditorija: Uzņēmumu/iestāžu darbinieki, kuriem ir nepieciešamība veikt datu analīzi un pārskatu veidošanu uzņēmuma procesu plānošanai un vadīšanai.
Piedāvātā programma sniegs Jums zināšanas par šādām tēmām:
1. Darba vides iepazīšana un iekārtošana ātrākai informācijas ievadei un apstrādei
2. Datu uzskaites faila izveidošana un sagatavošana turpmākai izmantošanai
3. Atšķirīgu datu izvietošana vienā datu uzskaites failā un faila struktūras pielāgošana
4. Informācijas ievadīšana un pielāgošana attiecīgās datu tabulas izveidošanai
5. Vizuāli pārskatāmas datu tabulas izveidošana, izmantojot datu noformēšanu
6. Datu ievades lauku izkārtošana un strukturēšana datu uzskaites failā
7. Starprezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
8. Grafiska datu attēlošana vieglākai datu uztveršanai
9. Datu uzskaites faila sagatavošana drukāšanai
10. Tabulu veidošana un datu formatēšana
11. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
12. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
13. Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai
14. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem
15. Datu analīzes veikšana un statistika
16. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas
17. Diagrammas pielāgošana
18. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai
19. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde
20. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecinājuma sertifikāts par neformālās izglītības programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel” apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 7
Maksimālais izglītojamo skaits 22
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Marija Vilne  | 29697658  | marija@bda.lv
Atpakaļ