Uzgaidiet

Mēbeļu restaurācija

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latgales mācību centrs
Norises vieta
  • Saules iela 38, Daugavpils, LV-5401
  • Atbrīvošanas aleja 121B, Rēzekne, LV-4601
  • Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, LV-5201
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Kokrūpniecība
Programmas stundu skaits 24
Mācību cena, €
108.00
Līdzmaksājums, €
10,80
Prasības iepriekšējai izglītībai Bez ierobežojuma
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Izstrādājuma remonts un restaurācijas būtība un saturs. Atsevišķu detaļu nomaiņas principi. Tehnoloģiskā procesā radušos defektu novēršana. Veco laku un krāsu klājumu noņemšanas veidi un šim nolūkam paredzētie materiāli. Apdares materiālu izvēle un daudzumu aprēķins.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods 1 mēnesis
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Anita Gavare (Jēkabpils) | 26811175 | jekabpils@lmc.lv
Betija Miezīte (Rīga) | 28447778 | riga@lmc.lv
Ināra Kupše (Daugavpils) | 26525356 | lmc@lmc.lv
Inga Proma (Preiļi) | 25996963 | preili@lmc.lv
Jūlija Bogdanova-Ščavinska (Rēzekne) | 20380599 | rezekne@lmc.lv
Zigrīda Jasāne (Krāslava) | 29193013 | kraslava@lmc.lv
Atpakaļ