Uzgaidiet

Viesnīcu pakalpojumi

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Jelgavas Tehnikums
Norises vieta
  • Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Nozare Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1451.80
Līdzmaksājums, €
145,18
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2. līmenis)
Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2. līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis)
Zaļās prasmes
Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi
Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
Konferenču un semināru apkalpošana
Starpkultūru pakalpojumi
Telpu dizains un floristika
Aktīvā tūrisma pakalpojumi
Viesu mērķu grupu apkalpošana
Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods 22 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Sokolovs | 27767715 | uldissokolovs@inbox.lv
Atpakaļ