Uzgaidiet

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Pygmalion SIA
Norises vieta
  • Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Izglītojamajam nepieciešamas MS Excel pamatzināšanas un iemaņas. Izglītojamais pārzina Excel darba grāmatas un darba lapas struktūru, kā arī izprot Excel šūnu konceptu, strukturētā datu ievade nesagādā grūtības. Izglītojamais spēj veikt vienkāršus matemātiskus aprēķinus izmantojot Excel funkcijas. Izglītojamais ikdienā izmanto Excel.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Datu analīzes teorētiskie aspekti: process, veidi, rīki un piemēram, Excel, SPSS Statistics u.c. 2. Datu organizēšana, apstrāde un importēšana Excel. 2.1. Datu organizēšana un apstrāde (veidošana, formatēšana, vizualizēšana, sakārtošana un filtru pielietošana. 2.2. Datu importēšana Excel. 3. Datu pārskats ar diagrammu. 3.1. Diagrammas tendences līkne. 3.2. Kombinēta diagramma. 4. Funkciju izveide, auditēšana un nepilnību novēršana. 4.1. Funkciju izveide (teksta apstrādes funkcijas, datuma un laika apstrādes funkcijas, IF funkcijas veidu izmantošana, starpsummas un kopsummas pielietošana aprēķinos, masīva funkcijas). 4.2. Funkciju auditēšana un nepilnību novēršana. 5. Datu pārskats ar rakurstabulu un rakursdiagrammu. 6. Datu analīze. 6.1. Datu konsolidācija un validācija. 6.2. Jutīguma analīze. 6.3. Goal Seek rīka izmantošana. 6.4. Scenāriju veidošana. 6.5. Ievads optimālo risinājumu meklēšanai ar pievienojumprogrammu Solver. 6.6. Ievads Datu Analīzes rīka izmantošanā statistisko datu iegūšanai. 7. Excel papildus iespējas
42 stundas klātiene, 38 stundas tālmācība
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Sertifikāts par kursa "Datu analīze un pārskatu sagatavošana" apguvi , 80 akadēmiskās stundas
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 14
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Tamāra Ivaškovska | 26178545 | office@pygmalion.lv
Tatjana Pivovarova | 67225322; 26178545 | info@pygmalion.lv
Atpakaļ