Uzgaidiet

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs AS Transporta un sakaru institūts
Norises vieta
  • Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 38
Mācību cena, €
171.00
Līdzmaksājums, €
17,10
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidēja izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1.Ilgtspējas jēdziens, tās nodrošināšanas nozīmīgums apkārtējās vides saglabāšanā. 2. Resursu ilgtspējīga izmantošana. 3. Ierīču, produktu efektīva izmantošana. 4. Materiālu racionāla izmantošana. 5. Videi draudzīgu produktu marķējumi.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods 2 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Irina Zimņikova | 67100652; 26307246 | zimnikova.i@tsi.lv
Marija Lobanova | +371 67109376 | lobanova.m@tsi.lv
Atpakaļ