Uzgaidiet

TELEMEHĀNIKA UN LOĢISTIKA

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Biznesa,mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA
Norises vieta
  • Meža iela 3, Rīga, LV-1048
  • Mihoelsa iela 47, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Noliktavas darbinieks (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Nozare Transports un loģistika
Programmas stundu skaits 480
Mācību cena, €
600.00
Līdzmaksājums, €
60,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu noliktavas darbinieku, kurš atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu, kā arī piedalās regulārā noliktavas apsekošanā.
Izglītības procesā tiks apskatītas sekojošas tēmas un dotas iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
1. Izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus.
2. Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
3. Pārzināt noliktavas plānus un iekārtas.
4. Lietot noliktavas iekārtas un instrumentus.
5. Pieņemt un izvietot preču kravas.
6. Lietot iekraušanas un izkraušanas tehniku.
7. Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem.
8. Atpazīt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus.
9. Nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju.
10. Noformēt kravas dokumentus.
11. Lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas.
12. Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt to ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošos dokumentos.
13. Noteikt kravas iepakojumu un tā atbilstību kravas iepakojuma standartiem.
14. Lasīt uz kravas iepakojuma esošos apzīmējumus.
15. Izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu un iepakot kravu.
16. Izvēlēties atbilstošu kravas marķējumu un marķēt kravu, ievērojot marķēšanas starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības.
17. Lietot kravas uzmērīšanas un temperatūras kontroles mērinstrumentus.
18. Veikt kravas uzmērīšanu un temperatūras kontroli, nolasīt un fiksēt mērījumus.
19. Piedalīties noliktavas apsekošanā.
20. Identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kam ir beidzies realizācijas termiņš.
21. Lietot specifisku datorprogrammatūru un ierīci preces koda nolasīšanai.
22. Ievērot kravas un preču šķirošanas loģiku.
23. Sadarboties un uzklausīt norādījumus, sniegt ar darba uzdevuma izpildi saistītu informāciju ansportlīdzekļa vadītājam un kravas saņēmējam.
24. Pārvaldīt valsts valodu.
25. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
27. Ievērot sanitārās un higiēnas normas.
28. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
29. Lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus.
30. Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
31. Sniegt pirmo palīdzību.
32. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
33. Ievērot profesionālās saskarsmes principus.
34. Ievērot darba tiesisko attiecību normas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 100
Īstenošanas periods 6 mēneši
Akreditācija
2018-11-12 - 2020-11-11
Programmas kontaktpersonas
Ilona Jermaļonoka (Daugavpils) | 29644254; 65422681 | ilona.jermalonoka@riseba-d.lv
Inita Stikute (Rīga) | 64110888 | mc4@riseba.lv
Atpakaļ