Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (daļēji klātienē) (Klientu apkalpošanas speciālists)

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)
Klientu apkalpošanas speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Partneris
Ogres tehnikums
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības programmas apguves rezultātā dalībnieks spēj:

 • Sniegt korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju par organizāciju un tās produktiem esošajiem un potenciālajiem klientiem.
 • Sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.
 • Iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem.
 • Popularizēt un pārdot organizācijas produktus, sniedzot profesionālu informāciju par to klāstu.
 • Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā.
 • Veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas.
 • Noformēt finanšu pirmdokumentus.
 • Izmantot biroja tehniku un lietojumprogrammas profesionālo pienākumu veikšanai.
 • Patstāvīgi izstrādāt un noformēt nepieciešamos dokumentus.
 • Nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dalībniekam ir nepieciešams:

 • Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu.
 • Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju.
 • Vēlams E-paraksts.
 • Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
960
 • teorija: 289
 • praktiskie darbi: 431
 • kvalifikācijas prakse: 240
Noslēguma pārbaudījums
Kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
 • Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001
 • Skolas iela 5, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
48
Plānotais mācību norises laiks
 • jaukti
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61,00 (5%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas
Monta Bergmane | 24665499 | monta.bergmane@ovt.lv