Uzgaidiet

Būvdarbi (daļēji klātienē) (Betonētājs)

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)
Betonētājs (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Partneris
Daugavpils būvniecības tehnikums
Nozare
Būvniecība
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis
Bez priekšzināšanām
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
 1. Iegūt zināšanas par betonējamo konstrukciju izveidošanas un iestrādāšanas metodēm un tehnoloģiskās iekārtām, normatīvo aktu prasībām betonēšanas darbiem, izpildāmo betonēšanas darbu posmu kvalitātes prasībām.
 2. Prast rasēt betonējamās konstrukcijas un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus un terminoloģiju, izmantot betonējamo konstrukciju sastāvdaļu specifikācijas, lasīt, saprast un ievērot izmantojamo būvizstrādājumu ražotāju instrukcijas.
 3. Spēt saskaņā ar darba uzdevumu ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus vai izgatavot betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē.
Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums
 1. Dators, planšete vai viedtālrunis.
 2. Interneta pieslēgums, kā arī Microsoft Office programmu pakete.
 3. Videokamera, mikrofons.
Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
640
 • teorija: 196
 • praktiskie darbi: 204
 • kvalifikācijas prakse: 240
Noslēguma pārbaudījums
Kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
 • Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
32
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
Mācību cena, €
1016.00
Līdzmaksājums, €
50,80 (5%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Alīna Daugste | 20585485 | alina.daugste@dbt.lv
Oksana Soročina | 26030416 | oksana.sorocina@dbt.lv