Uzgaidiet

Metālapstrāde (daļēji klātienē) (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

Piešķiramā kvalifikācija (PKL līmenis/ LKI līmenis)
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Izglītības dokuments
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Izglītības programmas veids
Profesionālās tālākizglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Apzināt veicamo darbu secību un noteikt darba uzdevumus.

2. Lasīt ar darba pienākumiem saistīto dokumentāciju.

3. Prast sagatavot detaļas un konstrukcijas metināšanai.

4. Iegūt informāciju par metināšanā izmantojamajiem materiāliem.

5. Iegūt informāciju par metināšanas iekārtām un instrumentiem, lietošanas nosacījumiem.

6. Sagatavot metināšanas iekārtu darbam, novērtēt metināšanas iekārtas un aprīkojuma tehnisko stāvokli.

7. Savienot metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu.

8. Veikt dažādu šuvju metināšanu.

9. Veikt vizuālo metināmo savienojumu šuvju kvalitātes pārbaudi.

10. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus.

11. Apgūt zinānāšanas veselības izglītības jomā, vides aizsardzības jomā un valsts aizsardzības jomā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
480
  • teorija: 111
  • praktiskie darbi: 129
  • kvalifikācijas prakse: 240
Noslēguma pārbaudījums
Kvalifikācijas eksāmens
Īstenošanas vietas
  • 18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401
  • Viestura iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
24
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
1740.00
Līdzmaksājums, €
87,00 (5%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv