Uzgaidiet

Biznesa projektu un komandas vadība

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Nozarei specifisks uzņēmējdarbības pamatprocess
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Pārzināt un pielietot biznesa projektu vadīšanas procesu norisi (loģisko plānošanu, tehnisko plānošanu, uzraudzības un virzīšanas metodes, finanšu plānošanu un uzskaiti).
2. Pārzināt biznesa projekta uzsākšanas priekšdarbu organizēšanu.

3. Definēt biznesa projekta mērķi un aprakstu.

4. Plānot biznesa projekta uzdevumus.

5. Pārzināt biznesa projekta resursu plānošanu un pārvaldīšanu.

6. Izprast un vadīt biznesa projekta riskus.

7. Sagatavot biznesa projektu vadībai nepieciešamo dokumentāciju (komunikācijas plānu, budžetu, risku izvērtējumu).

8. Izmantot biznesa projektu vadībai nepieciešamās informācijas sistēmas.
9. Novērtēt un izanalizēt biznesa projekta vidi veidojošos faktorus.

10. Pārzināt dažādus menedžmenta veidus: valsts, inovāciju, finanšu, personāla.
11. Vadīt biznesa projekta personāla darbību un komunikāciju.

12. Pārzināt lēmumu pieņemšanas procesus.
13. Modelēt biznesa projekta izstrādes un perspektīvas.

14. Noformēt un prezentēt biznesa projektus.
15. Pilnveidot sociālo kompetenci, komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 60
  • praktiskie darbi: 100
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv