Uzgaidiet

Praktiskais mārketings

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Nozarei specifisks uzņēmējdarbības pamatprocess
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešams priekšstats par mārketinga procesiem).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Apgūt mārketinga teorētiskos un praktiskos aspektus.
2. Apgūt zināšanas par mārketinga tehnoloģiju pielietošanas metodēm un īpatnībām mūsdienu tirgus apstākļos.

3. Apskatīt mārketinga analīzes instrumentu veidus.
4. Apgūt mārketinga pētījumu lietišķās metodes un to pielietošanu uzņēmuma mārketinga darbības plānošanai un organizēšanai.
5. Apgūt efektīvas mārketinga komunikāciju organizēšanas metodes.
6. Aapgūt praktiskas iemaņas efektīvu mārketinga stratēģiju izstrādē un īstenošanā un izmantot gūtās iemaņas praktiskajā darbībā.
7. Apgūt praktiskas iemaņas veikt uzņēmuma makro- un mikrovides analīzi un tās attīstības variantu novērtējumu, prognozējot mārketinga darbību, mārketinga stratēģijas izstrādi un īstenošanu, kas nodrošina konkurētspēju un augstu pozicionēšanas līmeni.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 81
  • praktiskie darbi: 79
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv