Uzgaidiet

Mazā biznesa organizēšana

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Uzņēmējdarbības kompetence
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Izprast mūsdienu ekonomisko teoriju un koncepciju.

2. Izprast mazā biznesa attīstības principus un likumības.

3. Izprast tirgus ekonomikas būtību, vispārējās likumsakarības, tās prikšrocības un trūkumus.

4. Spēt orientēties mazā biznesa pamatprincipos un tā organizācijas sabiedriskajās formās.

5. Apgūt atsevišķa uzņēmuma un tautsaimniecības kopumā funkcionēšanas pamatus.

6. Apgūt ekonomkas politika pamatus, valsts lomu mazā biznesa un ekonomikas valsts regulēšanas metodēm.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators, aprīkots ar MicrosoftOffice programmatūru un pieeju internetam.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 60
  • praktiskie darbi: 100
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv