Uzgaidiet

Finanšu datu uzskaite, izmantojot datorizētās uzskaites sistēmas

Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Partneris
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs plus"
Nozare
Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Kompetence
Nozarei specifiskās digitālās kompetences
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas pamatprasmes darbam ar datoru).
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Reģistrēt saņemtos un izsniegtos saimniecisko darījumu dokumentus hronoloģiskajos un sintētiskajos grāmatvedības datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība".

2. Prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība".

3. Prasmes un iemaņas sakārtot datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība" nepieciešamo dokumentāciju katras atsevišķas uzskaites objektu grupā.

4. Prasmes datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība" izvēlēties un atlasīt nepieciešamo informāciju.

5. Prasmes un iemaņas datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība" sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

6. Zināšanas par finanšu pārskata sagatavošanu datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība", "Microsoft Excel".

7. Zināšanas par finanšu datu analīzes sagatavošanu datorprogrammās grāmatvedība "HORIZON", "1C: Grāmatvedība", "Microsoft Excel".

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Personālais vai stacionārais dators. Darbs speciālajās programmās Horizon un 1C, tāpēc datoram ir jābūt pietiekami jaudīgam.Minimālās datora prasības:
Procesors: 2 GHz vai ātrāks (Intel i3/i5/i7 vai ekvivalents AMD)
Operatīvā atmiņa: 8 GB
Disks: 250 GB
Operētājsistēma: ar tehnisko atbalstu un ar jaunākajiem atjauninājumiem (piemēram, Windows 10 ar 21H1 vai 21H2 versiju)
Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080
Stabils interneta savienojums (vēlams ne mazāk par 5Mbit/s).

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits, no kurām:
160
  • teorija: 42
  • praktiskie darbi: 118
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās)
16
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Dana Koršenkova | 23556881 | viaa@mcplus.lv