Uzgaidiet

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (80 st.)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Daugavpils Universitāte
Norises vieta
  • Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Izglītojamie ar vismaz apgūtu pamatizglītību.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Programma "Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai" (80 st.)
Tēmas:
1. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.
1.1. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas.
1.2. Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji.
1.3. Ekonomiskās sistēmas.
2. Uzņēmējdarbības uzsākšana.
2.1. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas, uzņēmējdarbības formas izvēle.
2.2. Komersanta dibināšanas dokumenti.
2.3. Dokumentu reģistrēšanas kārtība.
2.4. Nodokļi.
2.5. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana (EDS, statistika u.c.).
3. Uzņēmuma organizatoriskā darbība.
3.1. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība.
3.2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra.
3.3. Darba tiesiskās attiecības. Darba līgumi, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības līgumi.
3.4. Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas.
3.5. Lēmumu pieņemšana un komunikācija.
4. Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana.
4.1. Preču un pakalpojumu iepirkšana.
4.2. Cenu aptauju organizēšana.
4.3. Ārpakalpojumi.
4.4. Līgumi.
5. Mārketings un tirgus izpēte.
5.1. Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums.
5.2. Informācijas iegūšanas avoti un līdzekļi.
5.3. Mārketings interneta vidē.
6. Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija.
6.1. Izmaksas un to klasifikācija.
6.2. Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana.
7. Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.
7.1. Naudas plūsma.
7.2. Peļņas vai zaudējuma aprēķins.
7.3. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance.
7.4. Valsts atbalsta un finanšu instrumentu izmantošana uzņēmējdarbībā. Individuālā konsultēšana biznesa plāna izstrādē. Izglītojamā izstrādātā biznesa plāna aizstāvēšana.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 16
Maksimālais izglītojamo skaits 18
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Inese Valtere | 26118552 | inese.valtere@du.lv
Atpakaļ