Uzgaidiet

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (80 st.)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Daugavpils Universitāte
Norises vieta
  • Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Finanšu lietpratība. Finanšu pratības pamatjēdzieni un konceptuālā bāze. Finanšu tirgus, tā institūciju formas un īpatnības.
1.1.Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija.
1.2.Latvijas tirgū pieejamo finanšu pakalpojumu daudzveidība.
1.3.Finanšu lietpratības virzītājfaktori.
2. Nauda un darījumi. Skaidro un bezskaidro norēķinu veidi.
2.1. Nauda, tās veidi un funkcijas.
2.2. Ārvalstu valūtas un norēķini ārzemēs.
2.3. Maksājumi un pirkumi.
2.4. Cenas un inflācija.
2.5.Norēķinu konti.
2.6.Bankas norēķinu kartes.
3. Personīgās finanses: ienākumi, uzkrājumi, noguldījumi un ieguldījumi. Kredīti un parādi.
3.1. Ienākumi, to gūšanas veidi un nodokļu nomaksas aspekti.
3.2. Privātais budžets.
3.3. Uzkrājumu veidošanas pamati. Ieguldījumu veidi.
3.4. Kredīti, to būtība un veidi (patēriņa kredīti: overdrafts, kredītkarte un kredītlīnija, patēriņa kredīts, studiju kredīts; autolīzings: finanšu un operatīvais; hipotekārais kredīts).
3.5. Kredītspējas izvērtēšana.
3.6. Finanšu darījumu līgumi.
4. Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi.
4.1. Ekonomiskās situācijas izmaiņas, loma un ietekme.
4.2. Patērētāju tiesības un pakalpojumu drošība.
4.3. Nodokļi un sabiedriskie izdevumi.
5. Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēma. Finanšu lietpratība plānojot pensiju.
5.1. Sociālās apdrošināšanas sistēmas finansēšana.
5.2. Sociālās apdrošināšanas pabalsti.
5.3. Pensiju sistēma Latvijā.
6.Finanšu risku saturs un veidi. Riski un apdrošināšana (neietverot valsts sociālo apdrošināšanu ).
6.1. Riski un attieksme pret tiem.
6.2. Kredītriska pārvaldīšana.
6.3. Procentu riska un.valūtas riska pārvaldīšana.
6.4. Investīciju portfeļa risku pārvaldīšana.
6.5. Apdrošināšanas darbošanās principi.
6.6. Apdrošināšanas veidi.
6.7. Polises cenas noteikšana.
6.8. Uzkrājošā apdrošināšana. Nodokļu atvieglojumi.
7. Fizisko personu maksātnespēja.
7.1. Fizisko personu maksātnespējas un bankrotēšanas procesa būtība Latvijā.
7.2. Maksātnespējas iestāšanās.
8. Kritiskā domāšana.
8.1. Kritiskās domāšanas pamatprasmes: analītiskums, spēja interpretēt, spēja izvērtēt, spriestspēja, radoša domāšana, problēmu risināšana.
8.2. Analīzes veikšana (piemēram: sadalīt veselo sastāvdaļās, konstatēt mijsakarību, noteikt veselā uzbūves principus, korelēt/saistīt vienu ar kaut ko citu, salīdzināt).
9. Informācijas pārbagātība mūsdienās. Informācijas iegūšana.
9.1. Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai.
9.2. Informācijas avotu grupas, plūsmas un uzticamība.
9.3. Fakti un viedokļi.
9.4. Privāta un publiska informācija.
9.5. Daudzas un neskaidras, patiesas un nepatiesas identitātes.
10.Viltus ziņas un to atpazīšana.
10.1.Viltus ziņas: galvenās pazīmes to atpazīšanai.
10.2. Viltus ziņu veidošana un izplatīšana.
10.3. Viltus ziņu izplatības un ietekmes mazināšana.
11. Drošība internetā un viedokļa izteikšana.
11.1. Pamatpasākumi savu ierīču aizsardzībai.
11.2. Pamatpasākumi savu datu aizsardzībai (lietotājvārdi un paroles, bankas kodu kartes un kodu kalkulātori).
11.3. Privātās informācijas neizpaušana internetā.
11.4. Viedokļa izteikšana/diskusijas.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 16
Maksimālais izglītojamo skaits 18
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Inese Valtere | 26118552 | inese.valtere@du.lv
Atpakaļ