Uzgaidiet

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas biznesā

Partneris
Latvijas Universitāte
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Programma ir paredzēta dalībniekiem, kuri vēlās apgūt klientu attiecību vadības datorprogrammatūru un sistēmu lietošanas prasmes, digitālo komunikāciju ar mērķauditoriju, kā arī digitālā mārketinga pamatus, lai nodrošinātu mūsdienu komunikāciju ar mērķauditoriju. Programmas dalībniekam jābūt datora pamatzināšanām un lietošanas prasmēm, kā arī interneta lietošanas prasmēm.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Programmas dalībnieks pēc programmas apgušanas:

• lieto klientu attiecību vadības sistēmas un digitālā mārketinga instrumentus uzņēmuma/organizācijas kopējo mērķu sasniegšanai.

• lietot klientu attiecību vadības datorprogrammatūras un sistēmu variācijas, t.sk. tajās pieejamo CRM funkciju klāstu.

• izmanto klientu apmierinātības pētīšanas metodes un tehnoloģijas uzņēmumos/organizācijās.

• Pielieto apgūtas digitālo tehnoloģiju kompetences : sociālo tīklu mārketingu un Google Ads komunikācijā ar uzņēmuma/organizācijas mērķauditoriju

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Programmas dalībniekam jābūt datoram ar pieslēgumu internetam, ar operatīvu atmiņu vismaz 3 GB un ar Microsoft Office paketi, kā arī iespēju lejupielādēt datorprogrammas. Datoram jābūt aprīkotam ar funkcionējošu kameru un mikrofonu (ja datorā tie nav iebūvēti, tad nepieciešams papildus pievienot austiņas/mikrofonu un kameru).

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 64 (no kurām 32 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 96 (no kurām 48 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēāls
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Anna Bausova | 29198484 | profesionalis@lu.lv
Anna Vorončuka | 67034943 | profesionalis@lu.lv
Laine Zemlicka | 67034952 | profesionalis@lu.lv
Zanda Nilendere | 67034983 | profesionalis@lu.lv