Uzgaidiet

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (40 st.)

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Daugavpils Universitāte
Norises vieta
  • Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 40
Mācību cena, €
180.00
Līdzmaksājums, €
18,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Ilgtspējas jēdziens, tās nodrošināšanas nozīmīgums apkārtējās vides saglabāšanā. Ilgtspējas jēdziens. Overshoot Day, Donut Economics, ekoloģiskās pēdas nospiedums. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. Viedā ilgtspējīgā un integrējošā izaugsme. Ilgtspējas mērīšanas instrumenti: indikatori un rādītāji. Ilgtspējīga rīcība.
2. Sociāli atbildīgs uzņēmums un ilgtspējīgs bizness.Sociāli atbildīgs uzņēmums. Korporatīvā sociālā atbildība. Uzņēmuma resursu ilgtspējīga pārvaldība. Uzņēmuma KSA pārskata veidošanas piemēri Sadarbība konkurences vidē. Uzņēmuma ilgtermiņa attīstība un KSA. Starpnozaru sadarbība. Sociālās un videi draudzīgas lokālās uzņēmējdarbības piemēri (ekotūrisms, mājražošana, ekodizains rūpniecība, rekreācija, biolauksaimniecība u.c.).
3. Uzņēmuma resursi, to ilgtspējīga pārvaldība. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas. Resursu klasifikācija. Uzņēmuma resursi, to iedalījums. Ilgtspējīga saimniekošana publiskajā un privātajā sektorā.
4. Produktu, izejvielu viedā izmantošana. Resursu (t.sk. zināšanu) viedā pārvaldība. Produkta dzīves cikls. Produktu kalpošanas ilguma pagarināšana. Uzturēšana un atjaunošana. Atkārtota izmantošana. Resursu otrreizējā pārstrāde. Materiālu aizvietošana ar videi draudzīgākiem produktiem. Resursu otrreizējā pārstrāde.
5.Videi draudzīgu produktu marķējumi. Ilgtspējīgu resursu izmantošana saimniecisko procesu īstenošanā apraksts/demonstrējums.Prezentācija: ilgtspējīgu resursu izmantošana saimniecisko procesu īstenošanā.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 16
Maksimālais izglītojamo skaits 18
Īstenošanas periods 2 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Inese Valtere | 26118552 | inese.valtere@du.lv
Atpakaļ