Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Ātra un droša tīmekļa lietotņu izstrāde, neizmantojot kodu un programmēšanu (NoCode)

Partneris
Latvijas Universitāte
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Nepieciešamas datora lietošanas pamatprasmes (brīvi darboties interneta pārlukprogrammās Google Chrome/Mozilla Firefox u.c., MS Office programmu Word un Excel pamatprasmes)
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Izstrādāt kvalitatīvu tīmekļa lietotni tradicionālā veidā (programmējot) ir dārgs un lēns process, līdz ar to tas nav piemērots digitālo ideju (startup) dzīvotspējas pārbaudei. Savukārt, izmantojot bez-koda (NoCode) risinājumus to var izdarīt ātrāk un lētāk nekā tradicionālā veidā. Šīs programmas ietvaros tiek apskatīti vairāki bez-koda rīki, ar kuru palīdzību var realizēt dažādas digitālās idejas ar mērķi pārbaudīt dzīvotspēju un pieprasījumu reālos tirgus apstākļos.

Dalībnieki apgūs zināšanas:

• par bez-koda rīkiem un to priekšrocībām un trūkumiem;

• par mobilās lietotnes izstrādi, izmantojot bez-koda rīkus;

• par digitālās idejas dzīvotspējas pārbaudes metodēm;

• par digitālo produktu popularizāciju internetā, izmantojot soc. tīklus, SEO un e-pastu mārketingu;

• iegūst zināšanas par digitālā produkta publikāciju internetā;

Prasmes:

• spēj izmantot bez-koda rīkus savas digitālās idejas realizācijai;

• spēj izstrādāt mūsdienīgas tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes dizainu, izmantojot bez-koda rīkus;

• spēj izstrādāt tīmekļa lietotni un mobilo lietotni, izmantojot bez-koda rīkus;

• spēj palaist un popularizēt izveidoto bez-koda lietotni internetā, izmantojot soc. tīklus, SEO un e-pastu mārketingu; Kompetences:

• digitālās kompetences izstrādāt tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes dizainu, izmantojot WebFlow bez-koda rīku;

• padarīt tīmekļa vietnes dizainu vai mobilās lietotnes funkcionālas, izmantojot Bubble bez-koda rīku.

• rediģēt un papildināt esošos bez-koda risinājumus;

• veikt tīmekļa vietu optimizāciju meklētājsistēmām izmantojot SEO

• izstrādā digitālās komunikācijas stratēģiju, izmantojot e-pastu mārketingu un soc. tīklus.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

1) Dators ar ātrgaitas Interneta pieslēgumu;

2) Datoram jābūt aprīkotam ar funkcionējošu kameru un mikrofonu (ja datorā tie nav iebūvēti, tad nepieciešams papildus pievienot austiņas/mikrofonu un kameru

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 60 (no kurām 40 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 100 (no kurām 70 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • darba dienās, darba laikā
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Anna Bausova | 29198484 | profesionalis@lu.lv
Anna Kobiļanska | 67034943 | profesionalis@lu.lv
Laine Zemlicka | 67034952 | profesionalis@lu.lv
Zanda Nilendere | 67034983 | profesionalis@lu.lv
Pieteikties