Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

IKT rīki līdzdalības veicināšanai tiešsaistē - informācijas ieguve, apstrāde, vizualizācija, prezentēšana un tiešsaistes darba organizācija saziņai izmantojot kameru (Zoom paplašinātās iespējas, Nearpod u.c.).

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Konspekti
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Zina prezentācijas sagatavošanas pamatprocesus;

2. Pārzin populārākās prezentācijas programmas un to īpatnības;

3. Izprot populārākos interaktīvos vebināru rīkus

Prasmes:

1. Māk jēgpilni izmantot dažādus tiešsaistes rīkus

2. Spēj jēgpilni izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas ieguvē, apstrādē, vizualizācijā, prezentēšanā, kas nepieciešamas nenoteiktības situācijās

3. Prot prezentēt saturisku vēstījumu, izmantojot jaunākās tendences prezentāciju veidošanā , t.sk., animācijas;

4. Spēj veikt video konferences un video ierakstīšanas;

Kompetences:

1. Demonstrē augstu atbildību

2. Pielieto tiešsaistes biroja veidošanas populārākos rīkus

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 80 (no kurām 40 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 80 (no kurām 40 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv
Pieteikties