Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Informācijas un datu aizsardzība digitālajā vidē

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Konspekti
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Drošība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Izprot uzņēmuma informācijas un datu aizsardzības jomas aktualitāti un nozīmi digitālajā vidē.

2. Izprot informācijas tehnoloģiju darbību un informācijas resursu pārvaldību.

Prasmes:

1. Prot atpazīt datu un informācijas drošības riskus un to nozīmi digitālajā vidē.

2. Spēj izvērtēt un pieņemt lēmumus par informācijas drošības metožu un rīku izmantošanas iespējām un nozīmi.

3. Spēj atrast nestandarta risinājuma paņēmienus, kā arī prot šīs zināšanas pielietot praktiski.

Kompetences:

1. Spēja identificēt datu un informācijas drošības riskus digitālajā vidē.

2. Patstāvība, izvērtēt un pieņemt lēmumus par informācijas drošības metožu un rīku izmantošanas iespējām.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Datori ar interneta pieslēgumu (Ms Excel, datorprogramma Tilde), kamera, mikrofons, skaļruņi

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 70 (no kurām 30 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 90 (no kurām 50 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv
Pieteikties