Uzgaidiet

3D modelēšana ar SketchUp un vizualizācija ar V-ray dizaineriem un arhitektiem

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Konspekti"
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Multimediju dizains
Digitālo kompetenču līmenis
Augstāks līmenis 5
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas

1. Izprot 3D modelēšanas principus un pēcapstrādes nozīmi un iespējas

2. Pārzin vienkāršu 3D modeļu sagatavošanas principus

Prasmes

1. Prot veidot 3D modeļus, izprotot 3D modelēšanas principus, veikt pēcapstrādi

2. Spēj patstāvīgi sagatavot vienkāršus modeļus

3. Spēj izveidot V-ray reālistikas vizualizācijas un prezentācijas materiālus

Kompetences

1. Elastīgi reaģēt uz jaunākām tehniskām iespējām digitālā vidē un tirgus prasībām

2. Radoši pieiet situāciju un uzdevumu risinājuma digitālo paņēmienu izvēlē

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
  • teorija: 88 (no kurām 48 ir neklātiene)
  • praktiskie darbi: 72 (no kurām 46 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
  • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
  • darba dienas vakari
  • brīvdienas
  • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits mācību grupā
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv