Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Informācijas  un datu ieguve, apstrāde un veidošana izmantojot populārākās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (Word, Excel u.c.) projektu pieteikumu rakstīšanai elektroniskā vidē

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Konspekti
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamatprasmes datorlietošanā, pamatprasmes datorprogrammu MS Word, MS Excel lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Apzinās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu un iespējas projektu pieteikumu rakstīšanā elektroniskā vidē.

2. Zina populārāko informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (Word, Excel, PowerPoint) sniegtās iespējas informācijas un datu ieguves, apstrādes un veidošanas procesos projektu pieteikumu rakstīšanā elektroniskā vidē.

Prasmes:

1. Spēj lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas informācijas iegūšanai, apstrādei un veidošanai projektu pieteikumu rakstīšanā elektroniskā vidē.

2. Veido teksta apstrādi (Word), lieto izklājlapas (Excel), veido prezentācijas (PowerPoint).

Kompetences:

1. Argumentēti izvēlas aktuālajai situācijai piemērotāko informācijas un komunikāciju tehnoloģiju veidu projektu pieteikumu rakstīšanā elektroniskā vidē.

2. Radoši pielieto iegūtās zināšanas un prasmes daudzveidīgās dzīves situācijās, zināšanu apguvē mācību procesā un profesionālo pienākumu veikšanā.

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 88 (no kurām 48 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 72 (no kurām 45 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51,20 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv
Pieteikties