Uzgaidiet

Ievēro:
 • Projekta īstenošanas laikā ir iespējams mācīties divas reizes
 • Atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas
 • Vienlaikus vari mācīties tikai vienā izglītības programmā
 • Pieteikties drīkst ne vairāk kā 3 izglītības programmās
 • Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī
Pievērs uzmanību:
 • Prasībām iepriekšējai izglītībai
 • Nepieciešamajām priekšzināšanām
 • Izglītības programmas saturam
 • Nepieciešamajam materiāltehniskajam nodrošinājumam
Ņem vērā:
 • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu)
 • Mācības notiks valsts valodā
 • Mācību grupu lielums – ne vairāk par 25 personām
 • Ja rodas papildus jautājumi, sazinies ar izglītības iestādi

Grāmatvedības kārtošana mazā un vidējā uzņēmumā

Partneris
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Konspekti
Izglītības programmas veids
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Kompetence
Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija
Digitālo kompetenču līmenis
Vidējs līmenis 4
Izglītības dokuments
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Prasības iepriekšējai izglītībai
Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis
Pamata zināšanas grāmatvedībā, pamatprasmes datorprogrammu MS Word, MS Excel lietošanā
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas:

1. Zina galvenos elektroniskos finanšu dokumentus mazā un vidējā uzņēmumā.

2. Zina saimnieciskās darbības elektroniskos grāmatojumus, uzņēmuma grāmatvedības organizācijas pamatprincipus.

3.Izprot skaidras un bezskaidras norēķinu sistēmas pamatprincipus un atbilstošo ierakstu veikšanu digitālā vidē.

4. Izprot saimnieciskās darbības uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas pamatprincipus digitālā vidē.

Prasmes:

1. Spēj veikt grāmatvedības kārtošanas pamatdarbības digitālā vidē nelielā uzņēmumā.

2. Spēj pielietot pamatzināšanas darbam ar specializētām grāmatvedības datorprogrammām.

Kompetences:

1. Demonstrē elastīgu domāšanu pielāgojoties izmaiņām un jaunajām situācijām, kas skar grāmatvedības kārtošanu digitālā vidē nelielā uzņēmumā

Personai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

Dators ar interneta pieslēgumu, web kamera, mikrofons, tumbas.

Kopējais stundu skaits
160
 • teorija: 85 (no kurām 50 ir neklātiene)
 • praktiskie darbi: 75 (no kurām 48 ir neklātiene)
Noslēguma pārbaudījums
Ieskaite
Īstenošanas vietas
 • Attālināti
Īstenošanas periods (nedēļās)
16 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks
 • darba dienas vakari
 • brīvdienas
 • jaukti
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40,00 (10%)
Maks. izglītojamo skaits
25
Programmas apguves valoda
Latviešu valoda
Informācija par izglītības programmu
Programmas kontaktpersonas
Tatjana Zīle | 22494945 | info@konspektigp.lv
Pieteikties